Pohjois-Savon Nä­kö­vam­mai­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen ke­vät­kokous

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 30.4.2021 kello 10.00 TEAMS-etäyhteydellä. 

Kevätkokouksessa vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä päätetään muista sääntöjen pykälässä 10 mainituista asioista.

Kokouspaikalla ovat läsnä kokouksen puheenjohtajat ja muu kokouksen läpimenon kannalta välttämätön henkilöstö. Koronapandemian takia lähiosallistuminen ei ole mahdollista.

Kokoukseen on ilmoittauduttava 23.4. mennessä numeroon 0440613161, josta saa myös tarvittaessa lisätietoja.


Sivu päivitetty