Sel­vi­täm­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen tilaa Suomessa (Nä­kö­vam­mais­ten Kult­tuu­ri­pal­ve­lu ry)

Selvitämme kuvailutulkkauksen tilaa Suomessa

 

Käytätkö kuvailutulkkausta tai toimitko kuvailutulkkina? Haluatko tilata kuvailutulkkauspalvelun, mutta et tiedä, mihin ottaa yhteyttä? Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kuvailutulkkausalan kehittämiseen vastaamalla kyselyyn ja antamalla arvokasta tietoa kuvailutulkkaukseen liittyvistä käytännöistä ja niiden haasteista.

”Kuvailutulkkauksen tila Suomessa” -selvitystyössä kartoitetaan kuvailutulkkaustoimintaa ja kuvailutulkkauksen toimintaedellytyksiä käyttäjien, kuvailutulkkien, kuvailutulkkauskonsulttien, kuvailutulkkauspalveluiden tuottajien ja tilaajien näkökulmista. Selvitystyö pyrkii tarkentamaan sitä, millaisia tarpeita edellä mainituilla kohderyhmillä on kuvailutulkkauksen kehittämisen suhteen. Selvitystyöllä valmistaudutaan siihen, että kuvailutulkkauksen kysyntä tulee kasvamaan ja kuvailutulkkauksen tuottaminen ja käyttö lisääntymään erilaisten poliittisten toimenpiteiden ja säädösten myötä (mm. Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivi ja Suomen digipalvelulaki).

Selvityksen tuottaa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja sen rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Vastauksesi on tärkeä

Vastauksellasi on suuri merkitys riippumatta siitä, onko sinulla aiempaa kokemusta kuvailutulkkauksesta käyttäjänä, tuottajana tai tilaajana, tai siitä, miten pitkään olet ollut kuvailutulkkaustyössä. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta kuvailutulkkauksen tilasta saadaan ajankohtainen ja mahdollisimman laaja, koko Suomen kattava kuva. Kerätty tieto lisää kuvailutulkkauksen käytön ja tuotantoprosessin ymmärtämistä ja siten edesauttaa kuvailutulkkauksen tuottamisen, tarjoamisen ja tiedonsaannin kehittämistä Suomessa.

Kyselyyn osallistuminen

Vastaa kyselyyn verkossa 22.3.2021 klo 23.59 mennessä. 

Kysely on jaettu kolmeksi eri lomakkeeksi, jotka ovat suunnattu eri kohderyhmille: Lomake A kuvailutulkkauksen käyttäjille, lomake B kuvailutulkeille ja kuvailutulkkauskonsulteille, ja lomake C kuvailutulkkauksen tuottajille ja tilaajille (organisaatiotaso).

Löydät lomakkeet seuraavista osoitteista:

Mikäli verkkolomakkeen täyttäminen ei onnistu tai haluat vastata kyselyyn puhelimitse, voit soittaa numeroon 040 257 9828  virka-aikoina (ma-pe klo 8.00-16.00). 

Kyselyn pohjana on käytetty ADLAB PRO -hankkeen kyselylomaketta (Audio Description: A Laboratory for the Development of a New Professional Profile:  IO2-Questionnaire 2017) sekä ohjelmatekstityksen laatua ja saatavuutta selvittävää lomaketta (Tiittula, Liisa & Rainó, Päivi 2013).

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti

Kysymyksiin vastataan nimettömänä eikä suoria henkilötietoja kerätä. Lomaketyökalu ei tunnista vastaajien IP-osoitteita. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonymiteettiperiaatteen mukaisesti. Vastauksia käsittelevät vain Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n siihen nimeämät henkilöt (ks. tietosuojaseloste kyselylomakkeesta).

 

Lämmin kiitos ajastasi!

 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Maija Hirvonen (selvityshenkilö)

Betta Saari (projektityöntekijä)


Sivu päivitetty