Terveisiä Ydinasia-hank­keel­ta!

Ydinasia-hanke kokoaa testiryhmää

Ydinasia-hanke kokoaa testiryhmää, jonka tehtävänä on tarkastella Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarkastelussa ovat muun muassa tiedonhaun sujuvuus verkkosivuilla, terveyskeskuksen tilojen toimivuus sekä kotihoitoon saadut ohjeet. Testiryhmä tarkastelee palveluja kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Testiryhmän avulla pääsemme jäljille niistä seikoista, joita olisi jatkossa tarpeen kehittää niin, että palvelujen käyttö sujuisi kaikilta mahdollisimman itsenäisesti, ja että palvelut olisivat mahdollisimman tasa-arvoisia kaikille käyttäjille.

Olisi hienoa saada sinut mukaan toimintaan! Jos tulet mukaan testiryhmään, sinulle ei tule siitä kustannuksia. Testiryhmä toimii Kuopion ja Siilinjärven alueella.

Mukaan voit ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen marjukka.nisula@humak.fi tai puhelimitse Sanna Soiniselle 044 718 66 05. Testiryhmän toiminnasta tarkemmin täältä (linkki) https://ydinasia.humak.fi/ydinasia-testaa/- Ulkoinen linkki.

Testiryhmätoiminnan lisäksi hankkeemme järjestää maksuttomia etätyöpajoja. Etätyöpajoissa järjestötyöntekijät, vapaaehtoiset ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää niitä taitoja, joita tarvitaan erilaisten kielenkäyttäjien kohtaamisissa niin kasvokkain kuin digitaalisestikin.

Tule mukaan kehittämään taitojasi kielelliseen saavutettavuuteen liittyen! Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestä taustasta riippumatta.

Mitä useampaan koulutukseen osallistut, sitä enemmän saat kielelliseen saavutettavuuteen liittyviä työkaluja työsi ja toimintasi tueksi!

Voit lukea lisää, ja ilmoittautua työpajoihin täällä: https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja- Ulkoinen linkki. Työpajojen linkit lähetetään myöhemmin ilmoittautuneille. 

Ydinasia - Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa –hanke on Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteishanke. Hanketietoa löydät lisää verkkosivuiltamme (linkki)  https://ydinasia.humak.fi/- Ulkoinen linkki

Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni/Euroopan sosiaalirahastot sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 


Sivu päivitetty